Wyszukiwarka

Dane Osobowe

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.sklep.profimot.pl - w związku z zakupami jest Paweł Bożenda firma "profimot" . Wpis do Centralnej Ewidencji  o Działalności Gospodarczej z dnia  2014.07.21

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Wszelkie przekazywane mi dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie i celu na jaki wyrażą Państwo zgodę.

Państwa dane osobowe są niezbędne w celu realizacji sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę internetową,  wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit.c RODO).

Informujemy, iż dane pozostają w naszej bazie danych zgodnie z przepisami.

Klienci, mają w każdej chwili, prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

Zapewniamy, iż przestrzegamy polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Serwer sklepu  internetowego posiada Certyfikat SSL, który zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet